HISTÒRIA

L’escola és fundada l’any 1966 amb el nom de Col·legi Patronat Mixte Santíssima Trinitat pel Mossen Lluís Puig i Vallicosa, qui va demostrar, segons comenten persones que el van conèixer, el seu interès i preocupació pels nens i joves, primer creant un Esplai que funcionava els caps de setmana i colònies d’estiu, i després creant l’escola.

L’edifici de Primària i ESO pertany al Bisbat de Barcelona. En un principi s’utilitzaven departaments de la pròpia església com  a aules i després , l’any 1978 es va construir l’actual edifici. Durant l’explosió demogràfica l’escola parroquial arriba a tenir 700 alumnes.

 

A l’any 1986-87 es comencen a tancar aules degut a la baixa natalitat.

En l’actualitat l’escola Santíssima Trinitat és un centre concertat d’una línia amb els dos cicles d’infantil, primària i ESO.

El espais del centre s’han modificat per tal d’adaptar-los a les exigències de la normativa educativa vigent, tant en l’etapa de Primària com a Secundària. D’altra banda, l’etapa d’infantil està ubicada en els espais cedits per “la Caixa” just davant de l’escola.